Geschiedenis van de Res Nova

De Groninger tjalk Res Nova liep in 1895 van stapel. Het schip is gebouwd op de werf van de Gebroeders Verstockt te Martenshoek. Het schip was vanaf haar tewaterlating tot 1960 in het bezit van de familie Kruize uit Stadskanaal. Het schip droeg de naam Annechiena Siberdina. Waarschijnlijk was het schip de eerste jaren van haar bestaan werkzaam in de Denemarkenvaart. Daarna is er hoofdzakelijk met schelpen gevaren op de Waddenzee en Zuiderzee. Tot eind jaren vijftig heeft ze als vrachtschip onder zeil dienst gedaan, al die tijd voer het schip zonder motor. Het vaargebied bestreek de Zuiderzee, de Waddenzee, de Oostzee en de binnenwateren in Nederland en België.

In de jaren 60 van de twintigste eeuw werd het schip afgedankt voor de vaart en gebruikt als drijvend clubhuis van de stichting Pro Juventute te Alblasserdam.

In 1986 kochten Reint en Els Dragt de tjalk en doopten haar “Res Nova” (nieuwe zaak). Gedurende twee seizoenen brachten zij de tjalk weer in een prachtige staat en tot een van de meest authentieke grote tjalken van de beroeps zeilvaart. In die tijd is de Res Nova ook voor het eerst voorzien van een motor. Bij de restauratie is veel aandacht geschonken aan originaliteit en traditionele elementen van het casco en het tuigage.  Het authentieke silhouet is zo origineel mogelijk gehouden om een stukje Nederlandse historie te bewaren. Volgens kenners is dat goed gelukt.

In 1998 kochten Mike Veldhuizen en Monique Haverkort de Res Nova en hielden haar al die jaren in een zeer goede staat ondanks het intensieve gebruik in de chartervaart. Aanvankelijk voeren zij de Res Nova vanuit Zwartsluis, later vanuit Lelystad, de Bataviahaven.

In 2005 is de Res Nova gekocht door Saskia en Maarten van Nieuwland.

Zij hebben het schip 15 jaar in hun bezit gehad en alles waar nodig vernieuwd, vervangen of gereviseerd.

Een aantal voorbeelden:

  • in 2013 is de ruimte voor de gasten compleet verbouwd, waardoor meer comfort en veiligheid is verkregen
  • de houten mast is in 2019 vervangen door een stalen mast van 8 mm.
  • de hoofdmotor is compleet gereviseerd
  • boegspriet en giek zijn vernieuwd in 2018 en 2020

Sinds januari 2021 ben ik, Martin van der Heide, de nieuwe eigenaar van de Res Nova en neem de schone taak over om deze eerbiedwaardige tjalk uit 1895 verder de 21ste eeuw in te zeilen.

De Res Nova is ingeschreven bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) onder nummer Sbase 333

De Res Nova is ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten van de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV) onder nummer 1194                     Digitus Charter BV    Postbus 125    5580 AC    Waalre    T: 06-54941192    E: info@resnova.nl